نوێترین پرسیارەکان بە تاگی: وەرگێڕان

1 وەڵام 14 جار بینراو
محەمەد ئاسۆ 2ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 10 جار بینراو
1 وەڵام 11 جار بینراو
ژیان 1ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 18 جار بینراو
1 وەڵام 13 جار بینراو
بێناو 1ی ڕێبەندان پرسیاری کرد
1 وەڵام 40 جار بینراو
1 وەڵام 49 جار بینراو
2 وەڵام 29 جار بینراو
عیسا کامەران ڕەزبەر 30, 2020 پرسیاری کرد
2 وەڵام 43 جار بینراو
0 وەڵام 13 جار بینراو
1 وەڵام 15 جار بینراو
1 وەڵام 10 جار بینراو
Hetaw ڕەزبەر 20, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 31 جار بینراو
1 وەڵام 22 جار بینراو
ڕۆژدا ڕەزبەر 4, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 10 جار بینراو
1 وەڵام 25 جار بینراو
Aga خەرمانان 23, 2020 پرسیاری کرد
0 وەڵام 40 جار بینراو
Lîza خەرمانان 17, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 28 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
1 وەڵام 22 جار بینراو
Hetaw پووشپەڕ 18, 2020 پرسیاری کرد
لێرە دەتوانیت پرسیارەکانت بپرسیت و وەڵامی پرسیاری کەسانی دیکەش بدەیتەوە.
...